Iskola előkészítő

Jóval több és komplexebb, mint az óvodai program.  Felkészítjük a gyermekeket a kéttannyelvű iskolákra  és a felvételikre is. Az írás-olvasás-számolás alapjait tanítjuk.

A foglalkozások 50 percesek, kiscsoportosak, pszichopedagógusunk – logopédusunk tartja.Kiküszöböljük a diszlexia kockázatát.

A gyermekeket érdekeltté tesszük credit pontok gyűjtésében, ezzel tanulnak számolni is, de  credit ajándékokat vásárolhatnak nálunk belőle.

Hangsúlyt fektetünk ezek kombinált fejlesztésére is:

    • koncentráció-,
    • a monotónia tűrés
    • és az önfegyelem