Óvodás

  • 0

Óvodás

Category:információ

Diszlexia veszélyeztetett, tanulási problémák, tünetek Diszlexia veszélyeztetett?

Tanulási problémákat előre jelző tünetek Dyslexia veszélyeztetett a Te ovis gyermeked?   Mozgása ügyetlen, összerendezetlen. Rajzoló, író mozgása szabálytalan, felismerhetetlen, kusza. Beszéde hanghibás. Nem tud szavakat, mondatokat után mondani? Gyakran visszakérdez, hallási figyelme nagyon szelektív (azt hall meg, amit akar). Nem tudja megnevezni testrészeit? Nem érti az irányokat jelölő fogalmakat, utasításra felcseréli őket (lent-fönt, bal-jobb). Rosszul nevezi meg, utasításra keveri a jobb és bal kezét, esetleg a ceruzát is váltott kézzel használja. Viszonyszavakat rosszul használ, utasításra téveszti (alul, fölül, előtt, mögött, között, mellett) Rosszul tájékozódik időben (nem tudja jól elsorolni a hét napjait).


Leave a Reply